René koder website

Hvorfor er digital strategi vigtig?

Din digitale strategi er din plan for hvordan din virksomhed skal agere online og hvilke kernepunkter der vigtige at arbejde med. Brugernes adfærd har ændret sig og derfor er det mere vigtig end nogensinde at stå skarpt igennem hele deres købsrejse. 

Bliv en del af købsrejsen

Digital fundament

En sikring i fremtiden

Få mest muligt ud af trafikken

Hvordan arbejder jeg med digital strategi?

Ved hjælp af forretningsindsigt udfra dialog med dig, kigger jeg på din virksomheds nuværende digitale fundament, herefter arbejder jeg udfra min egen udviklet model omkring mapping af de vigtigst elementer på brugernes købsrejse og der udarbejdes den digitale strategi.

René kontakt